Miejsce pracy: Gliwice, Katowice, Radlin


Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość PHP,
 • wiedza i doświadczenie w programowaniu obiektowym,
 • znajomość Symfony lub Laravel,
 • znajomość relacyjnych baz danych: MariaDB, Oracle, PostgreSQL, MSSQL
 • znajomość HTML5, CSS3,
 • doświadczenie w pracy z GIT i PHPUnit,
 • doświadczenie w pracy z Bootstrapem i rozwojem aplikacji mobilnych,
 • znajomość JavaScript (w tym JQuery),
 • znajomość Angulara,
 • doświadczenie z pracą z serwerami Linux,
 • doświadczenie w pracy z CI (Continuous Integration),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie minimum 2 lata na podobnym stanowisku lub dostępne do wglądu portfolio zrealizowanych projektów.


Oferujemy:

 • atrakcyjne i elastyczne warunki współpracy (umowa o pracę lub cywilnoprawna),
 • realizacja ambitnych projektów w młodym i prężnym zespole w oparciu o projekty międzynarodowe,
 • dostęp do nowoczesnych technologii,
 • możliwość nieustannego rozwoju,
 • inspirujące wyzwania,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • bezpłatny parking,
 • darmowe poczęstunki w miejscu pracy.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:


Kontakt: 

biuro na soniqsoft kropka pl

bądź kontakt pod nr tel.: +48 798 253 153

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest firma SoniqSoft JRMM Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Radlinie przy ul. Rybnickiej 64.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i usuwane po jej zakończeniu.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt na adres e-mail: biuro@soniqsoft.pl. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 


 

According to art. 13 RODO (general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of 04/05/2016)) we inform you that the administrator of your personal data is Soniqsoft JRMM Sp. z o. o. Sp. k. with headquarters in Radlin at ul. Rybnicka 64.

Your personal data will be processed for the needs of current recruitment - pursuant to Article 6, 1a RODO and Labor Code dated June 26, 1974 and removed after its completion.

Providing personal data is obligatory on the basis of the law, and in the remaining scope is voluntary. You have the right to request the administrator to access personal data, the right to rectify it, delete or limit processing, the right to object to the processing, the right to data transfer, the right to withdraw consent at any time by contacting the following e-mail address: biuro@soniqsoft.pl. Your data will not be processed in an automated way, including in the form of profiling.